Jeugddoel  2016 - 2017

PDF presentatie Zambia download

IMPRESSIE BOUWPROJECT ZAMBIA OKTOBER 2016

Dit project is onderdeel van het onderwijs programma dat CCAP (Church of Central Africa Presbyterian) met steun van World Servants uitvoert. Samen met de lokale gemeenschap bouwt het team van World Servants mee aan de realisatie van 2 lerarenwoningen.

Algemeen:

De inwoners van Kachele regio Lundazi vormen een arme gemeenschap, zij proberen rond te komen van landbouw en veeteelt. In feite zijn ze alle dagen bezig met overleven in een hard bestaan, er blijft voor scholing en ontwikkeling weinig over.

Doelen:

Met het realiseren van 2 nieuwe lerarenwoningen wordt voor het docenten aantrekkelijker om les te geven op de school in Kachele. De Zambiaanse regering en CCAP hebben de afspraak dat de Zambiaanse regering zal zorgdragen voor de 2 nieuwe leraren.

Door de leraren een goede en veilige werkplek te bieden blijven ze gemotiveerd om op de school te werken. Dit is belangrijk voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. Met de nieuwe lerarenwoningen heeft de school een goede basis waarmee ze de kinderen een goede toekomst mee kunnen geven. Daar draagt u ook een steentje aan bij door u giften tijdens de jeugddoel collecten.

De school zal gedurende 5 jaar worden begeleid door CCAP.

Daarnaast hopen wij met extra geld een bijdrage te leveren om de hongersnood te bestrijden.

Het centrale idee achter de werkwijze van World Servants is: ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’. Door deel te nemen aan een bouwproject van World Servants, dat in nauw overleg met de plaatselijke organisatie en gemeenschap is opgezet, help je mee leefomstandigheden van de gemeenschap te verbeteren. Daarnaast bouw je aan jezelf omdat je kennismaakt met de andere leefomstandigheden, met een andere cultuur en met een vaak andere geloofsbeleving.

World Servants : missie, visie, waarden

Missie:
World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.

World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan met cultuurverschillen een rol spelen, vinden plaats in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking. Deelnemers hebben zo de kans om daadwerkelijk te ervaren wat dienstbaarheid inhoudt.

Visie:
Iedereen kan een bijdrage leveren aan het bouwen van een rechtvaardiger wereld. Daarom is het belangrijk dat mensen ontdekken hoe zij zichzelf kunnen inzetten tot welzijn van anderen.

Kernwaarden:
Omdat we ons willen laten leiden door de Bijbel als norm voor ons leven, zijn de volgende kernwaarden voor World Servants essentieel om elkaar op aan te spreken:

Christusgericht | We willen ons werk voor World Servants doen vanuit het geloof in en vanuit de liefde van Jezus Christus.

Dienen | We willen in navolging van Jezus Christus dienstbaar zijn aan elkaar en aan alle betrokkenen bij World Servants en daarin een voorbeeld zijn voor anderen.

Samenwerking | We willen op alle fronten streven naar optimale samenwerking, met mensen en organisaties in Nederland en in de landen waar we werken – met respect voor mensen en cultuurverschillen. Samenwerken doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen meer kunnen dan alleen; samenwerking is geen keuze maar een roeping.

Kwaliteit | We willen betrouwbaar zijn in alle aspecten van ons werk.

Ontwikkeling | We willen dat de potentie in elk mens en elke situatie de kans heeft om zo veel mogelijk tot ontwikkeling te komen.

Enthousiasme | We willen dat alle activiteiten van World Servants met een aanstekelijk enthousiasme worden uitgevoerd.

Geef je (vanaf 16 jaar( vakantie een zinvolle invulling en bouw samen met een groep Nederlanders èn de lokale bevolking in een ontwikkelingsland mee aan een school, kliniek of lerarenwoningen en draag bij aan een betere toekomst voor de gemeenschap. Je leert wat het is om te dienen en zult ontdekken wat jij voor een ander kan betekenen, ver weg én dichtbij. Ga mee en zet je in voor de ander, ontdek dat een bouwproject in een ontwikkelingsland ook jouw leven verandert.

voor meer informatie zie : www.worldservants.nl

Enjoy

Download hier jouw ENJOY