Gezamenlijke kerkdienst Ichtus Kerk en De Baak

Datum
02-09-2018 09:30 - 10:30

Beschrijving

gezamenlijke zomerdienst in de Ichthuskerk. 

Op deze zondag van het Euifeest wil ik met u lezen Zacharia 8: 4 – 8  en 20 – 23.

’s Avonds zal er natuurlijk weer de bekende tentdienst zijn.

Gezamenlijke dienst

Gezamenlijke dienst

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen

Organist: Evan Bogerd

2e collecte: 

Besteding diaconiecollecten in de Baak en Ichthuskerk.

Collecte voor Kerk in Actie – Missionair werk en kerkgroei

Gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk

Crèche:

Kindernevendienst:

Nog onbekend

meedraaien in Ichtus Kerk

Nog onbekend