Gezamenlijke Kerkdienst Ichtus Kerk en De Baak

Datum
19-08-2018 09:30 - 10:30

Beschrijving

gezamenlijke zomerdienst in de Ichthuskerk. volgens het oecumenisch leesrooster lezen we Jesaja 35: 1 – 10.

Gezamenlijke dienst

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen

Organist: Evan Bogerd

2e collecte: 

Gezamenlijke Activiteiten

Besteding diaconiecollecten in de Baak en Ichthuskerk.

Collecte voor  de diaconie 

Crèche:

Kindernevendienst:

Groep 1 t-m 4:

Kirsten Boessenkool,

Maaike de Vries

Groep 5 t/m 8:

Robert Stam

 

meedraaien in Ichtus Kerk

Alice Mijnheer