gezamenlijke kerkdienst De Baak en Ichtus Kerk

Datum
12-08-2018 09:30 - 10:30

Beschrijving

Let op: in de Baak wordt alleen in bijzondere diensten de liturgie op de beamer getoond. In reguliere diensten (ook in de zomermaanden) komt de liturgie niet in zijn geheel op de beamer! Vergeet dan niet uw liedboeken mee te nemen!

Gezamenlijke zomerdienst in de Baak,we sluiten de rij lezingen uit de Brief aan Efeze af met Efeziërs 6: 10 – 20.

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen

Organist:

Deurcollecte: Onderhoudsfonds

Gezamenlijke Activiteiten

Besteding diaconiecollecten in de Baak en Ichthuskerk.

Collecte voor Terre des Hommes

Terre des Hommes komt op voor kinderen. Ze vangen ze op, sturen ze naar school en helpen gezinnen bij het vergroten van       hun inkomen. Ze sporen daders op en bieden kinderen en hun familie rechtshulp. We geven voorlichting en lobbyen bij overheidsinstanties, zodat wetgeving wordt nageleefd.

 

Crèche:

Heleen Seinen

Janine v/d Steege

Kindernevendienst

Groep 1 t/m 3:

Gerda Buter

Groep 4 t/m 8:

Eline Prins

Lisanne Habers

Meedraaien in de Baak

Marjanne v/d Berg