Gezamenlijke Kerkdienst De Baak en Ichtus Kerk

Datum
05-08-2018 09:30 - 10:30

Beschrijving

Let op: in de Baak wordt alleen in bijzondere diensten de liturgie op de beamer getoond. In reguliere diensten (ook in de zomermaanden) komt de liturgie niet in zijn geheel op de beamer! Vergeet dan niet uw liedboeken mee te nemen!

Gezamenlijke dienst

Voorganger: ds. H.W. van Veldhuizen

Organist: mw. S. v/d Steege

Deurcollecte: Orgelfonds

gezamenlijke zomerdienst in de Baak. We lezen deze morgen Efeziërs 4: 17 – 32.

Gezamenlijke Activiteiten

Besteding diaconiecollecten in de Baak en Ichthuskerk.

Collecte voor het Buitenlandproject St. San Lucas Peru

een organisatie met christelijke normen en waarden die een complete en duurzame ontwikkeling van kinderen in Peru stimuleert en ondersteunt.

Zij willen dat kinderen in Peru een volwaardig leven leiden en opgroeien in harmonie met hun families en de maatschappij, met de zekerheid van een gezonde leefomgeving voor de toekomst

 

Crèche:

Lenie van Veldhuizen

Arjan Bruins

Kindernevendienst

Groep 1 t/m 3:

Hennie van Dijk

Groep 4 t/m 8:

Karin Riezebosch

Alie Buit

Meedraaien in de Baak

Corian v/d Berg