Kerkdienst Ichtus Kerk

Datum
15-07-2018 09:30 - 10:30

Beschrijving

In deze dienst zullen twee kinderen gedoopt worden Jaydee van Dijk (dochter van Bart en Chantal van Dijk-Dunnink uit Genemuiden) en Zef (zoon van Dennis en Heleen van den Berg-van Dijk, uit Hasselt). Ook zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden en mensen die andere taken op zich nemen aan u worden voorgesteld. Het is fijn dat er opnieuw mensen zijn gevonden die hun energie en tijd beschikbaar stellen voor het werk in onze kerken. Het zou dan ook heel fijn zijn als u als gemeente ook aanwezig bent om hen te steunen en welkom te heten en om degenen die hun taak beëindigen te bedanken. En natuurlijk kunt u ook de doopouders feliciteren.

In deze dienst lezen we Efeziërs 2: 1 – 10.

Voorganger: ds. J. Smit uit Beltschutsloot

Organist: dhr. D. Hartman

Deurcollecte: Bloemen

Gezamenlijke Activiteiten

Besteding diaconiecollecten in de Baak en Ichthuskerk

Collecte voor het binnenlandproject – het plaatselijke vluchtelingenwerk

Crèche:

Heidi Dominee,

Maaike de Vries

Kindernevendienst:

Groep 1 t/m4:

Miriam Benschop

Groep 5 t/m 8:

Lydia Touwen