Liturgisch bloemschikken is een bloemstuk of compositie, dat een onderdeel van de eredienst kan vormen. Het doel van dit bloemschikken is om het woord van God weer te geven of te verduidelijken.
Bij liturgisch bloemschikken kan men gebruik maken van: een bepaalde naamgeving zoals passiebloem of Judaspenning, symbolische betekenis (bijvoorbeeld lelie wat reinheid betekent) of architectuur door de vorm van het bloemstuk.
Uiteraard is het de bedoeling om de kleuren van het kerkelijke jaar te volgen. Bij liturgisch bloemschikken ga je uit van een bepaald thema: Wat is het thema? Hoe beelden we het uit? Welke bloemkeuze. kleur? Welke vorm van het bloemstuk of compositie? En op welke plaats komt het te staan.

Onderstaande bloemstukken zijn gemaakt door de groep liturgisch bloemenschikken van de Baak.
 
Veertigdagentijd en Pasen 2016

14 februari, eerste zondag met als thema: Invocabit ('roept hij mij aan'). Lezen Lucas 22:39-46

1e zondag 40 dagen tijd


Schoenen aan om met hem op weg te gaan

die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht
waar anderen slapen
God blijft waken wees houvast

21 februari, tweede zondag met als thema: Reminiscare ('gedenk'). Lezen Lucas 6:27-35

2e zondag 40 dagen tijd


Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgat naar de ander
ons voorgaat naar leven
die ons zegt lief te hebben
Oneindig lief te hebben
zo het verschil te maken
God open ons hart

28 februari, derde zondag met als thema: Oculi ('mijn ogen'). Lezen Lucas 22:66-71

3e zondag 40 dagen tijd


Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
gevangen deze zoon van God
waar is het recht
wie doet een stap
God het is donker
laat liefde bloeien

6 maart, vierde zondag met als thema: Laetare ('Verheug u'). Lezen Lucas 18:9-14

4e zondag 40 dagen tijd


Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
eigenwaan zet geen stap naar de ander
wie zicg buigt naarGod
komt in beweging
God zet ons op onze voeten

13 maart, vijfde zondag met als thema: Judica ('doe mij recht'). Lezen Lucas 23:38-43

5e zondag 40 dagen tijd


Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
spot sluit af
de roep om ontferming opent de hemel
God ontferm U

20 maart, zesde zondag met als thema: Palmarum ('palmpasen'). Lezen Lucas 19:29-44

6e zondag 40 dagen tijd


Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
juigen om de koning op een ezel
die komt redden
tranen vanwege vrede
die nog niet zal zijn
God sterk ons verlangen
naar wat vrede brent

24 maart, witte donderdag. Lezen Lucas 22:14-20

 Witte donderdag

25 maart, goede vrijdag.

 Goede vrijdag

26 maart, stille zaterdag..

 Stille zaterdag

27 maart, pasen met als thema: Ik ga. Zet een stap naar de ander

Pasen


Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
onverwacht loopt hij met je mee
de opgestane Heer
te herkennen in het brood dat je deelt
God van leven
dat onze voeten blijven gaan
naar de (A)ander