Jeugddiaconie 

Vanuit de diaconieën van beide gemeenten willen we graag de jeugd betrekken bij verschillende activiteiten. Dit valt dan onder het kopje “jeugddiaconie”. Het is belangrijk de jeugd te betrekken om ze o.a. bewust te laten worden dat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid leven en in goede gezondheid verkeren. Op deze manier helpen we de jeugd ervaren hoe fijn het is, om vanuit het geloof, er voor de medemens te zijn. Vanuit de diaconie worden diverse projecten aangedragen waarbij de jeugd ook een aandeel kan hebben. Denk hierbij aan goede doelenacties of het bieden van praktische hulp tijdens deze projecten. Dit kan dan worden “opgepakt” door de clubs, jeugddienstcommissie of catechisaties binnen onze gemeenten. Op deze manier wordt de jeugd actief betrokken bij diaconale projecten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Dorcas actie waar de jeugd helpt bij het inzamelen van voedselpakketten voor mensen in armoede en nood. Ook is er elk jaar een adventsmaaltijd voor 65+ers en ook dit jaar hebben we gezien hoe actief de jeugd betrokken was bij de voorbereiding en bediening tijdens deze maaltijd.

Diaconaat vóór jongeren

Er zijn binnen en buiten onze gemeente ook jongeren die zelf een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongeren die problemen hebben, bijvoorbeeld met hun gezondheid, met hun thuissituatie of eenvoudigweg leven in armoede. Ook voor deze doelgroep is het jeugddiaconaat bestemd.

We proberen volwassenen en/of jongeren uit onze gemeenten te mobiliseren om hulp te bieden aan hen die het nodig hebben.  

Jeugddoel

Elk jaar is er een eigen diaconaal jeugddoel. Dit jaar is gekozen voor het doel “World Servants” waarbij Harm van Dijk een belangrijke rol speelt. In oktober 2016 is Harm van Dijk afgereisd naar Zambia om daar namens “World Servants” mee te helpen aan de bouw van o.a. lerarenwoningen.

Bij de keuze van een nieuw jeugddoel willen we graag de jeugd betrekken. Wie weet hebben ze iets gehoord of gezien wat indruk heeft gemaakt en kan er op deze manier een nieuw doel worden aangedragen.